Na een overlijden

Na een overlijden

Wanneer uw dierbare in een zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis overlijdt, zal een daaraan verbonden arts het overlijden vaststellen. Als uw dierbare thuis overlijdt, dient u de eigen huisarts of een waarnemend arts te bellen. De arts geeft een officiële verklaring van overlijden af. Hierna kunt u (dag en nacht) contact met mij opnemen. Ik spreek dan met u af wanneer ik bij u langs kan komen.